ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 General Enquiries & Pre-sales

Would you like to become part of the FyfeWeb Family? Got a question about one of our service offerings? Even if you require a fully-bespoke hosting solution, get in touch.

 Technical Support Department

If you've got a technical question, or an unexpected outage on your hosted servers for example, utilise this department. Please note that you must be a FyfeWeb client.

 Abuse Reports

Contact us here if you're concerned about any website or server hosted on our network infrastructure and Public IP ranges. Alternatively, email abuse@fyfeweb.com.

 Billing

Contact us here if you have any queries related to billing, or if an unexpected billing issue arises. As usual, we'll always help to put things right for you; the customer.